Att tänka på som lärare

Vikingastaden är en plats som rymmer mycket historia och som kan användas som läromedel på många olika sätt. Att förbereda klassen på historien i Fotevikens Museums närområde är ett bra sätt.  

På vår hemsida finner du en stor mängd texter som handlar om den skånska historien och om Foteviken. Du kan använda detta material för att förbereda klassen inför besöket. Du kan hitta texterna här https://www.fotevikensmuseum.se/d/forskning . 

Förhållningsregler vid besöket

På Fotevikens Museum har vi förhållningsregler som skall följas för att det ska bli en trevligare miljö för oss allihop under ert besök. Dessa är följande:

  • Läraren har ansvar för klassens uppförande under vistelsen och skall vara musets vikingapedagog behjälplig med genomförandet. Vikingen/pedagogen har ansvar för förmedlingen.
  • Man får inte vistas i den rekonstruerade vikingastaden utan pedagogen – dvs före eller efter skolprogrammet.
  • Värdesaker bör ej lämnas kvar på platserna ni lägger väskorna på – vi ansvarar ej för era värdesaker.
  • Medföljande vuxna/lärare skall aktivt delta och ansvara för barnen/eleverna under hela dagen.
  • Barnen får ej springa/vistas på taken eller på vallarna.
  • Om det finns djur på området ska dessa lämnas ifred och inte jagas.
  • Medhavd mat får ej förtäras inne på museiområdet. Det finns bänkar utanför entrén som vetter ut mot havet (ej restaurangens bord på trä däcket), dessa är avsedda för skolklasser som vill äta.

Lärare/vuxnas ansvar

Tyvärr har det tidigare förekommit en del skadegörelser/svinn när skolklasser har besökt museet, därför vill vi poängtera att det är medföljande lärare/vuxna som ansvarar för de individuella elevens görande och uppförande i de historiska miljöerna. Skulle någon elev orsaka skadegörelse eller svinn i museet eller närmiljö blir skolan ersättningsskyldig och kan komma att anmälas.

Om reglerna inte följs så har vi rätten att avbryta besöket för hela skolklassen, med full debitering.