Integritetspolicy

Integritetspolicy Fotevikens Museum


Personuppgiftsansvarig

Nordiska Organisationen för Kulturell förmedling (NOK), organisationsnummer 769625-7471, ansvarar för behandlingen av personuppgifter inom Fotevikens Museums organisationers verksamhet.

Historisk Mat & Event i Skåne AB (MAT), organisationsnummer 556648-1791, ansvarar för behandling av uppgifter vid bokning av arrangemang som anordnas vid Fotevikens Museum.

Insamlade uppgifter & syfte

Nyhetsbrev

Prenumeranter på Fotevikens Museums nyhetsbrev får sina namn och e-postadresser lagrade hos oss för att kunna skicka ut nyhetsbreven. Prenumeranter väljer själv att gå med i nyhetsbrevet genom formulär på hemsidan, och kan avprenumerera när som helst via en länk i e-postmeddelande om nyhetsbrevet. Informationen tas då bort från systemet.

Utskickslistan delas med tjänsteleverantören Get a Newsletter (getanewsletter.se) som tillhandahåller tjänsten som används för utskick av nyhetsbreven. Informationen delas inte med någon annan tredje part.

Bokning av aktiviteter

Vid bokning av aktivitet på Fotevikens Museum, såsom skolprogram, guidade turer och gruppaktiviteter, inhämtas och behandlas uppgifter om kunden. Detta inkluderar organisationens namn, kontaktperson, e-postadress, telefonnummer och e-postadress. Denna information behövs för att administrera besöket, kontakta kunden och ta betalt för aktiviteten. Efter avslutad aktivitet sparas arkiveras denna information och sparas i vårt system.

Utöver detta inhämtas även information om speciella behov för den besökande gruppen, såsom allergier, rörelsehinder eller annat som kan påverka aktivitetens utformning eller innehåll. Denna information är opersonlig och beskriver enbart antal deltagare i gruppen som berörs.

Denna information används enbart för administration av museets organisationers verksamhet och delas inte med någon tredje part.

Anmälan till museets evenemang

Vikinga-aktörer som önskar konstnadsfritt deltaga på Fotevikens årliga Vikingamarknad måste anmäla sig i förväg. Denna anmälan inkluderar uppgifter om deltagarens namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter används för att kunna identifiera deltagaren och vid behov komma i kontakt med dem. E-postadressen används även för informationsutskick rörande Vikingamarknaden. Vidare sparas även uppgifter om eventuellt bil-registreringsnummer, för att kunna utfärda parkeringstillstånd till museets parkering under marknaden, och kunna få tag på den ansvarige om en bil är felparkerad.

Anmälan innehåller även information om ankomst- och avresedatum samt vad den deltagande planerar göra på marknaden, såsom hantverk, försäljning och deltagande i andra aktiviteter, samt om deltagande som önskar deltaga vid festmåltid är vegetarian. Dessa uppgifter används för att ge den deltagande en lämplig plats på marknadsområdet samt som underlag för inköp av mat och dryck till måltider.

Efter marknaden arkiveras anmälningarna och sparas för användning som underlag i planering för följande års marknad.

Dessa uppgifter används enbart för museets verksamhet, och delas inte med någon tredje part.

Medlemskap

För medlemmar i Vikingaklubben Blåtand registreras namn, adress och e-postadress för att kunna skicka ut information om aktiviteter kopplat till vikingaliv. Denna information lagras så länge personen är medlem i klubben, och tas därefter bort.

För besökare med årskort registreras namn, adress och e-postadress för att kunna skicka ut information om aktiviteter kopplat till vikingaliv. Denna information lagras i ett år från inköp, medan årskortet är giltigt, och raderas därefter.

Arrangemang

Vid bokning av arrangemang vid Fotevikens Museum registreras organisationens namn, organisationsnummer, adress, hemsida, telefonnummer, kontaktpersonens namn och e-postadress. Denna information används för att kommunicera med beställaren, vid fakturering av beställda arrangemang, samt för utskick av erbjudanden.

Besöksstatistik

Museet använder sig av tredjepartstjänsten Google Analytics för att sammanställa besöksstatistik för hemsidan. Denna tjänst använder sig av cookies för att identifiera unika besökare på webbplatsen. Se Googles webbplats för detaljerad information om vilken information de samlar in och hur den används. 

Dina rättigheter

De uppgifter museet behandlar samlas in direkt från den berörda parten i butik eller på vår hemsida i form av webbformulär för anmälan till nyhetsbrev eller evenemang, samt bokningssystem.

Om dina personuppgifter registrerats av Fotevikens Museum inom ovan nämnda användningsområden har du rätt att begära ett registerutdrag över de uppgifter som finns lagrade om dig. Om lagrade uppgifter är inte är korrekta kan du begära att de uppdateras.

Du kan begära att dina uppgifter raderas från vårt register. Beroende på dess användning kan det dock påverka Fotevikens Museums möjlighet att leverera berörd tjänst till dig.

Kontakta oss på info@foteviken.se eller telefon 040 330 800 för att begära registerutdrag, komplettering eller borttagning av dina uppgifter.