Vikingakämpen

Denna aktivitet varar från 13.00 till 15.30. Ert besök inleds med en kort introduktion innan det är dags att resa tillbaka i tiden. Ni får följa med en viking från staden på en spännande rundvandring både innanför och utanför stadens vallar. Vikingen beskriver dåtida företeelser som exempelvis religion, hantverk, huskonstruktioner och vardagliga händelser i staden. Den guidade turen avslutas med en mytologisk saga i den stora gilleshallen Tinghöll.

Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt i Vikingastaden som med sina många vikingahus skapar en atmosfär som levandegör vikingatiden på ett oslagbart sätt och gör besöket till en stimulerande del av historie­undervisningen.

Efter den guidade turen blir det dags för Historiska Lekar som är väldigt uppskattat. Elever och lärare får sätta sin styrka, balans och precisionsförmåga på prov. Detta är viktiga egenskaper för alla vikingakämpar!

Viktigt att veta

Det ingår ingen lunchpaus i besöket, se därför till att ni har ätit innan programmet börjar. Eftersom besöket är utomhus ska alla ha på sig kläder efter väder. Kläderna bör även vara oömma.

Priser

Vikingakämpen kostar 4650 kr per klass med upp till 25 elever, och därutöver 160 kr extra per elev upp till maximalt 35 elever per klass.


Boka Vikingakämpen