Publikationer från Fotevikens museum

Publikationer

Boken Din guide till Vikingatid och tidig medeltid. Södra Skåne, Bornholm och del av Pommern. (2010)

Boken Sven Rosborn: Systerkyrkorna och Steinhuset på Gran. Studier i Norges äldre stenbyggnadskonst (2008-2013)

Boken Fotevikens Museum (2005)

Boken Den skånska historien: vikingarna (Forskning vid Fotevikens Museum) (1999)

Boken Den skånska historien: före skrivkonsten (Forskning vid Fotevikens Museum) (1999)

Marinarkeologi i skånska Skälderviken (1999)

Tidskriften Marinerat i tio nerladdningsbara nummer. (1997-2000)

Marinarkeologiska utbildningsmaterial. Av 21 omfattande häften ligger 14 stycken uppe som nerladdningsbara. (1996-2000)

OPEN ARCH Management of Open-air Museums.
Workpackage 2: "Improvement o Museum Management"

(2015) 130 sidor på engelska.