Miniviking

Miniviking kan bokas på förmiddagen och varar i ca 1½ timme. Besöket inleds med en kort introduktion och därefter är det dags att gå in i historian. En viking från staden möter gruppen och tar dem på en spännande rundvandring både utanför och innanför stadens vallar.

Vikingen beskriver dåtida företeelser som exempelvis religion, hantverk, huskonstruktioner och vardagliga händelser i staden. Turen avslutas i den stora gilleshallen Tinghöll med en mytologisk saga.

Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt  i Vikingastaden som med sina många vikingahus skapar en atmosfär som levandegör vikingatid på ett oslagbart sätt och gör besöket till en stimulerande del av historie­undervisningen.

Besöket avslutas med att eleverna får gå en “Vikinga­slinga”. Uppdelade i mindre grupper får eleverna ta sig runt stadens vallar för att besvara frågor baserade på den guidade turen.

Viktigt att veta

Eftersom hela besöket sker utomhus är det kläder efter väder som gäller. För att inte störa efterkommande klassers upplevelse är det enbart under programmets 1 ½ timme som klassen får vistas inne på museiområdet. Utanför entrébyggnaden finns bord och bänkar som vetter ut mot havet där klassen kan förtära medhavd fika.

Priser

Miniviking kostar 2950 kr per klass med upp till 25 elever, och därutöver 90 kr extra per elev upp till maximalt 35 elever per klass.

Vi kan maximalt ta emot 2 klasser per tillfälle.


Boka miniviking