Höstmarknad

Höstmarknad på Fotevikens Museum

30 september - 1 oktober

Fotevikens museum agerar med Fotevikens byalag som drivande kraft en vikingatida skördefest i de historiska miljöerna. Det blir en renodlad fest för aktiviteter och hantverk. Detta för att  mer på djupet ägnas åt all den kunskap och hantverksskicklighet som finns här ute bland våra hantverks- och vikingavänner och givetvis även törsten att få lära sig hantverk och metoder. 

Därför bjuder vi in dig som jobbar med egenproducerade historiska reproduktioner och egna tolkningar av vikingatida föremål. Att kunna denna helgen visa din kunskap, din färdighet och dina produkter. Dessa egenproducerade föremål kan du även sälja från ditt vikingatält, marknadstorget eller från din hantverksstation.

Boende

Om du har ett vikingatält kan du sätta upp det i Vikingastaden. 

Om du är viking och vill bo i ett av de historiska husen i Vikingastaden, kontakta oss i förväg och boka plats. Observera att antalet platser i husen är begränsade.