Hur blir jag viking?

Denna kulturrörelse är på stark frammarsch både i och utanför Europa. Det fanns sommaren 2001 kanske mellan tre och fyratusen seriösa vikingaaktörer och antalet ökar kraftigt.

Vikingar är inga töntar som klär ut sig och spelar teater! Vikingarna i det internationella vikingasamfundet har i stället funnit en livsstil som är fjärran från det moderna livets stress, karriärsjakt och livsmönster. Givetvis lever man dagligen helt modernt men under sommartid och helger har man möjlighet att njuta av kamratskap och av all den fascination som historien kan ge.

I vikingarörelsen finner du människor från alla generationer; män såväl som kvinnor. Gammal eller ung - vad spelar det för roll bara du har det rätta sinnelaget. Om du t.ex. på en vikingamarknad ser en vagga med skinnfällar vet du att det finns en blivande viking i den. Ser du en äldre man stå och yxa till ett träföremål vet du att här finns stor erfarenhet och mycken kunskap.

Under sommartid arrangeras mängder med vikingamarknader i hela Europa. Här har du möjlighet att på ett spännande sätt möta gamla vänner och skapa nya kontakter. Oftast färdas du till marknaderna i din egen grupp och har med egna vikingatält.

Vikingarörelsen är en kulturrörelse som inte accepterar att historien endast är till för ett fåtal antikvarier och arkivarier på museer och arkiv. Dessa är givetvis oerhört viktiga som bevarare av originalföremålen och faktamaterialet från vårt kulturarv men den gamla museivärlden fordrar förnyelse och alternativ. Som viking ges du bättre möjlighet att identifiera dig med människornas villkor för tusen år sedan.

Vikingarörelsen kräver öppenhet och godtar ingen som helst diskriminering. Den 28 juni 2001 antog i Fotevikens stora hallbyggnad Tinghöll 66 vikingaledare från 22 länder Fotevikens egen lag. Den viktigaste lagparagrafen finner du nedan, och hela lagen finns att se i menyn till vänster.

Vad förväntas av mig som viking?

Ja, egentligen inte mycket. Om du ansluter dig till en grupp kommer du troligtvis snart in i gemenskapen. Du kommer att vilja ha egna vikingakläder och utrustning. Till att börja med kan du säkert få låna kläder. Kom ihåg att det tar tid att skaffa sig en komplett utrustning. Här ligger också tjusningen. Du kompletterar succesivt genom att köpa av andra vikingar det du inte själv tillverkar. Du kommer också att vilja lära mer, antingen genom att fråga och ta del av andras kunskap eller också börjar du läsa mer om vikingatiden.

Det är också bra om du har följande syn på livet:

  • att du är dig själv och gärna delar med dig av dina eventuella kunskaper och ditt glada sinnelag.
  • att kraften och viljan att vara tillsammans kommer från dig själv.
  • att du själv våga ta initiativ och inte förväntar att andra gör allting.

Bor du nära Foteviken?

Vill du vara aktiv viking i de historiska miljöerna, är det Fotevikens byalag som är föreningen för dig. Denna förening är uppdelad i olika sektioner efter olika intressen såsom båtbygge/segling, hantverk, odling, bågskytte och fighting. Medlemmarna brukar träffas enligt ett årsprogram i de historiska miljöerna.  

Som medlem har du givetvis fri tillgång till Vikingastaden. 

För dig som bor långt bort

Det finns många vikingagrupper som du kan ansluta dig till eller också kan ni själva bilda en egen vikingagrupp. Om ni vill bilda egen grupp kan vi på Foteviken kanske ge råd. Skicka då ett e-mail till: info@foteviken.se.