Program

Här finner du museets program med aktiviteter under året, samt tillbakablickar över vad som hänt tidigare år. Speciella kommande händelser och aktiviteter lyfts även fram i denna meny.

Följ oss på Facebook för att hålla dig uppdaterad när något händer: Fotevikens Museum