Videogalleri

Mängder med besökare förevigar sitt besök i det unika Vikingareservatet med sin videokamera. Några lägger också ut filmsekvenser på Internet. Nedan ser du några sådana som finns tillgängliga på YouTube. Flera filmer är dessutom producerade av Fotevikens museum.

Filmbolag från hela världen besöker Fotevikens Vikingareservat årligen. De unika, rekonstruerade vikingamiljöerna har bildat bakgrund i många tv-inslag och filmer från alla världsdelar. Visste du t.ex. att den stora svenska tv-serien "Riket" testades på Foteviken. Här spelade man in en komplett testserie under tre veckor och här fick man också många ideer inför den slutliga produktionen (som inte handlade om vikingatiden och därför enligt planerna spelades in på annan plats).

Använd menyn för att välja kategori av videoklipp att se. ►