Vikingadagen

Vikingadagen på Foteviken är en mycket uppskattad aktivitet. Vi vågar efter flera års erfarenheter påstå att det blir ett positivt minne för livet.

En heldag i Vikingastaden

En hel dag med aktiviteter, från kl 9:30 till 16:30. Vikingadagen avser att ge eleverna en inblick i hur stadslivet kunde tett sig för ca 900 år sedan.

Besöket blir en tidsresa där man vandrar runt  i Vikingastaden med sina många vikingahus vilka skapar en atmosfär som levandegör vikingatid på ett oslagbart sätt och gör besöket till en stimulerande del av historie­undervisningen.

När klassen anländer tas de emot av en viking från staden. Man får en kortare introduktion innan det är dags att resa tillbaka i tiden. Vikingen guidar skol­klassen genom staden och beskriver dåtida företeelser som exempelvis religion, hantverk, huskonstruktioner och vardagliga händelser i staden. Rundvandringen avslutas med en mytologisk saga i långhuset Tinghöll.

Innan det är dags för lunch delas eleverna in i mindre grupper som får gå “Vikinga­slingan” runt stadens vallar där de får besvara frågor baserade på den guidade turen. Samlingsplatsen blir vid skolhuset där ni har tid på er att gå igenom frågorna och svaren.

Efter lunch följer ni med vikingen för en eftermiddag med lärorika och roliga aktiviteter. Eleverna delas in i tre grupper vilka får delta i de olika “prova på” stationerna, där medföljande vuxna är ledare. Två stationer är enkla hantverk och en station är en vandring genom staden, där ska gruppen ge sig in i den vikingatida staden och hitta svar på frågor om stadens hus.

Efter mellanmålet blir det dags för historiska lekar som är ett mycket uppskattat inslag under besöket. Här får såväl elever som medföljande vuxna prova på olika lekar som sätter balans, styrka och precisionsförmåga på prov!

Önskar ni övernattning i samband med er vistelse på museet, klicka här!

Viktigt att veta

Eftersom hela besöket sker utomhus är det kläder efter väder som gäller. Kläderna bör även vara oömma.

Under Vikingadagen ingår det lunch och ett litet mellanmål i priset.

Priser

För Vikingadagen på Fotevikens Museum behöver en vuxen per cirka 6 elever medfölja. Betalning krävs för minst 10 elever.

Vikingadagen kostar 495 kr/elev, 245 kr/vuxen.