Bakgrunden till Fotevikens Museums Logotype

När vi på 90-talet bildade Fotevikens Museum sökte vi en lämplig logotype för organisationen. Vi fann då Tullstorpsstenen. Ursprungstexten på stenen är översatt till:  Kleppir/Glippir ok Ása reistu kuml þessi eptir Ulf. Vilket på nutidssvenska betyder: Klibbe och Åsa reste dessa (detta) kummel efter Ulf.

Det kändes naturligt att utveckla Tullstorpsstenens stora odjur. Vi spegelvände, vred huvudet och adderade korset och fick då denna logotype. Många personer som medverkat i museets verksamhet har bidragit med insatser i denna process, från starten bland annat Yvonne Nelson och senare Danny Bengtsson.

Logotypen fick fler och fler varianter över åren så 2013 stramade vi upp den till det nuvarande utseendet. I vikingabyn går vakterna omkring med en sköld som har en bild med odjuret på röd botten, det kändes naturligt att överföra detta till logotypen.

Många människor vet inte vad Fotevikens Museum har för inriktning därför har vi tagit fram en variant som mest används vid marknadsföringen av museet, där har vi adderat FOTEVIKEN VIKING MUSEUM, som då även fungerar internationellt och kommunicerar klart och tydligt att verksamheten är ett Vikingamuseum.