Information inför ert museibesök

Parkering

Musèet erbjuder inte längre ställplatser.

För allas trivsel var vänlig och respektera skyltningen.
Under normal museisäsong är parkering på museets parkeringplats avgiftsfri. Om det är fullt på parkeringen går det bra att parkera på ängen på vänster sida innan entreén. 

Under marknaden är den normala parkeringen stängd för allmänheten och speciella avgiftsbelagda* parkeringsplatser är upprättade utanför området.

Övrigt

Vi ber er att ha i åtanke att ni besöker ett museum. Våra vikingahus är uppbyggda med dåtida tekniker och i husen har vi verktyg etc som används enbart av våra hantverkare. När ni besöker vårt museum är ni varmt välkomna att gå in i alla öppna hus, men fråga gärna innan ni rör något. Vi har ingenting i montrar som ett traditionellt museum, detta är för att ge er besökare en verklig upplevelse för hur det dagliga vikingalivet kunde ha sett ut. 

Vuxna är ansvariga för sina barn under hela besöket.

Ledsagare har fritt inträde. Vikingastaden består av rekonstruerade vikingatida hus vilka av sin natur inte till fullo kan anpassas för rullstolar.

Medför ni extra bred barnvagn är det möjligt att ni inte kommer in i entrébutiken, säg då till i kassan så öppnar vi grinden vid entrébyggnadens gavel.

Det är tillåtet att medföra hund. Eftersom det kan finnas höns och får som går fritt i staden måste dock hunden vara kopplad.

Medhavd mat får endast förtäras vid borden mot havet utanför entrébyggnaden. Avfall skall läggas i sopbehållaren vid entrébyggnaden.
Grillning får endast ske på grillplatsen (cementröret). OBS! engångsgrillar är förbjudna, endast lös kol, briketter eller ved får användas.

Museets öppettid är kl. 10.00 - 17.00, museets entré stänger vid kl. 16.00.