Vårt krigsskepp Erik Emune

I början av 1980-talet påträffades fem sänkta vikingaskepp i en spärr in till Foteviken strax norr om nuvarande Vikingareservatet. Vid en marinarkeologisk undersökning togs ett av skeppen upp och det är detta skepp som Fotevikens Museum gjort en fullskalekopia av. Det elva meter långa skeppet är döpt till Erik Emune, den skånska kung som stod som segrare efter slaget vid Foteviken i juni 1134.

Skeppet är smalt och har haft fjorton roddare, vilket tyder på att det varit ett litet krigsskepp. Totalt kan det ta ca 20 man. Med seglet satt kan man nå höga hastigheter. Om det blir stiltje kan de fjorton årorna ge skeppet en anmärkningsvärd fart. Det är troligt att originalet använts som ett bevakningsskepp, kanske ett patrullskepp som kontrollerat Höllviken och Fotevikens stränder för tusen år sedan.

Skeppet är tillverkat av museets skickliga och kunniga marinarkeologer och båtbyggare. Förutom Erik Emune har också museet på uppdrag från Finland tillverkat en kopia av ett vikingaskepp från Lapuri vid Finska viken. Detta skepp från Fotevikens Museum, 14 meter långt, seglar nu utmed den finska kusten.

Erik Emune fördes 1998 på trailer till Stockholm och var med i segelregattan under Kulturhuvudstadsåret. Därefter seglades hon till Birka. Bilden är från detta tillfälle.

År 1999 fördes vårt skepp på trailer till den stora vikinga-marknaden i Normandie och här plöjde hon stolt Engelska kanalens vågor.

År 2000 rundade Erik Emune Själlands norra udde och tog sin besättning till Roskilde vikingamarknad.

▶ Läs mera om dopet och sjösättningen av Erik Emune