Besök eller bo i vikingastaden

För att kunna bo/leva inne i vår vikingastad måste du vara registrerad reenactor (viking) och inneha grundläggande kunskaper om hur det är att leva under dessa förhållanden. Nedan finns de enkla normer som gör att din vistelse på Foteviken ska bli så trevlig som möjligt tillsammans med andra vikingar från hela världen.

Vem är viking?

Som viking betraktar vi dig som tillhör seriös vikingagrupp eller om du som enskild uppträder enligt följande normer:

  • accepterar och rättar dig efter Fotevikens lag
  • är klädd i tidsenlig vikingaklädsel
  • ej har solglasögon, moderna smycken eller klockor på dig
  • osminkad eller med neutralt smink
  • ej har färgglada skor eller gymnastikskor
  • ej har plastpåsar, cigaretter eller flaskor/burkar i händerna när du går omkring i vikingareservatet
  • inte har mobiltelefon igång

Alkohol och droger

All användning av droger i Foteviken är totalt förbjudet. Rökning är absolut förbjudet på muséets område. Alkohol får nyttjas på ett respektabelt sätt utanför muséets öppettid. 

Barn

Barn fanns även på vikingatiden. Givetvis ser vi gärna att ni har framtidens generation med er till Vikingastaden. Ni kan dock inte använda moderna barnvagnar i Vikingastaden.

Bilar

Parkering sker enbart på museets parkeringsplats. Gäller även släp. Bilar får införas i Vikingastaden enbart för skyndsam av- och pålastning och endast på befintliga vägar. I Vikingastaden får inga bilar framföras utanför vägarna  när markerna är våta och risk att skada miljöerna föreligger. 

Bokning och registrering

Alla enskilda eller gruppers vistelse i Vikingastaden Foteviken måste anmälas i förväg till Fotevikens Museum. Vid ankomst sker anmälan och registrering i muséets butik. Alla personers namn och adresser måste registreras.

Boendeformer

Alla registrerade vikingar och vikingagrupper har fritt tillträde till vikingastaden för att gratis leva och bo där.
Egna, godkända vikingatält får uppsättas. I mån av plats kan man också i undantagsfall få bo i något av vikingahusen.

För boende i vikingahusen gäller att man medverkar som volontär. En gästande volontärviking blir personligt ansvarig för huset. Vid avresa är det denna person som lämnar av huset till personalen i butiken, vilken godkänner iordningställandet. Av säkerhetsskäl får man ej låsa dörrar inifrån. Dagligen ska man se till att golv och ytor är rensopade och avvaskade, detta för allas trevnad. Eld och ljus får ej brinna om man lämnar husen ens om det endast är för kortare tid.

För boende med eget vikingatält gäller att tältplats, tält, eldstad och området runt tältet skall hållas i ordning och ny ved bäras fram till nästa boende.

Brandberedskap

Det är var och ens skyldighet att orientera sig var brandsläckare och brandbekämpningsutrustning finns. Vid övernattning i hus ska det finnas en brandsläckare i huset. Samtliga dörrar ska också vara olåsta under natten.

Djuren

Djuren ingår som en naturlig del i Vikingastaden. Bara personalen får vistas i djurens hägn. Givetvis får inga djur skadas. Matning ombesörjs enbart av museets personal. Undantag är dock hönsen som får matas av alla. Respektera hönor som ligger på ägg. Ta inga ägg eftersom dessa troligtvis ej är ätbara.

Eld/ljus

Inga eldar/eldstäder eller ljus och lyktor får lämnas utan uppsikt. Om man tänder eld i rökugn eller dylikt ska eldvakt utses vilket även gäller nattetid. Inga eldstäder får uppföras utan godkännande av museets personal. Ta alltid hänsyn till vinden innan ni tänder eldar. Hus och tält är lättantändliga.

Polis/brandkår/läkare

Ni når alltid dessa genom telefonnummer 112 under alla tider på dygnet.

Religion

Vi lever i Vikingastaden i en historisk brytningstid. Runt år 1100 hade kristendomen kommit men vissa tillbad säkert fortfarande andra gudar. Innanför vallen till Vikingastaden gäller kristendomen, utanför finns en offerlund för asatroende. Respekt för alla religioner krävs av alla gästande vikingar. I offerlunden får alla som så önskar offra. Blodsoffer är absolut förbjudet. Inga offergåvor får stjälas från platsen.

Skepp & Båtar

Skepp och båtar som ligger vid stranden får ej användas eller på annat sätt hanteras utan att ansvarig för respektive båt godkänt detta. Om ni vill använda båt måste tillstånd alltid ges. Fråga i entréhusets butik och reception.

Städning

Som gäst på muséet är det er skyldighet att se till att området där ni vistas är städat innan muséet öpnnar kl.10.00. Detta gäller även för er närmiljö och även de lokaler som ni gemensamt nyttjat, såsom toaletter och gemensamhetskök.

Dagtid ska det ej finnas moderna, synliga föremål i husen. Sovsäckar, väskor och ryggsäckar läggs i förvaringsfack i husen eller ej synligt på loften. Vikingatält ska vara stängda om man inte har stoppat undan sina moderna tillhörigheter. 
 

Toaletter

Innanför vallen råder totalförbud mot att nyttja naturen som toalett. Använd befintlig toalett i anknytning till museets byggnad. Vikingar lämnar offentlig toalett i samma skick som före besöket.

Ved

Ved huggs och hämtas på angiven plats. Yxor finns i husen. Se alltid till att ny torr ved finns klart till nästa grupp innan ni avreser

Öppettider

Fotevikens Vikingastad är öppet för gästande vikingar året runt.