Marinarkeologiskt utbildningsmaterial

Fotevikens Museum var under hela 1990-talet ett av de ledande marinarkeologiska museerna i Sverige. För att ge en djupare utbildning i marinarkeologi framtog museet tillsammans med då ledande forskare inom ämnet ett gediget utbildningsmaterial på ca 600 tryckta A4-sidor. Genom samarbete med Sportdykarförbundet spreds detta material och användes i olika studiecirklar runt omkring i landet.

Fotevikens Museum tillgängliggör nu en del av detta unika utbildningsmaterial på Internet. Totalt finns 21 häften.

Utbildningsmaterial tillgängligt här

Övrigt material