Historia

Under årens lopp har omfattande forskning bedrivits vid Fotevikens Museum. Här finner du en del av det stora fakta- och utbildningsmaterial som producerats. Här finner du även information om museets historia och tidigare aktiviteter.