Borgeby medeltidsslott

Ett fantastiskt skånskt medeltidsslott

Borgeby slott vid Löddeköpinge mellan Lund och Landskrona är ett av Skånes äldre slott. Slottets historia går tillbaka till Harald Blåtands tid ca 980 e.Kr. Harald, som kom från Jylland, erövrade det som under hans tid skulle bli grunden till det danska riket. I Skåne anlade han stora ringborgar i Trelleborg, i Lund och i Borgeby. Fortfarande kan man svagt skymta en bågformad förhöjning i marken intill det medeltida slottet. Utgrävningar på platsen har bekräftat att det funnits en ringborg med jordvallar, pallisader och utanförliggande torrgrav.

Porttornet och anslutande byggnad till höger därom är de i dag äldsta bevarade.
Den romanska kvaderspulpturen, som i dag blivit inmurad i Börjes torn, satt troligtvis ursprungligen i det stora stentorn som revs efter 1452.

Under 1000-talet fanns det troligtvis en kunglig myntmästare i borgen och i slutet av århundradet/början av 1100-talet uppfördes ett stort, fyrkantigt stentorn i borgens mitt. En kvadersten med ett uthugget, romanskt huvud finns kvar efter detta torn. Vid denna tid har ärkebiskopen blivitägare till borgen. Troligtvis är det kungen som domnerat sin borg till kyr kan. Borgeby var, tillsammans med Lundagård (borgen runt Lunds domkyrka) och Hammershus på Bornholm ärkebiskopen av Lund starkaste fästen.

Under 1200-talet kringgärdades borgen av en drygt tio meter hög men endast en meter bred försvars-mur. Samtidigt uppfördes ett port-torn med bredvidliggande tegelhus. Dessa byggnader finns, om än i påbyggt skick, kvar än i dag. Utgräv-ningar på borggården har visat att det funnits ett flertal mindre bygg-nader inne på borgområdet.

År 1452 attackerades borgen av den svenska armén. Borgeby brändes ner. Efter förödelsen revs troligtvis det stora stentornet. Byggnadsmaterialet från detta användes bl.a. till att uppföra ärkebiskopens alltjämnt bevarade, egna kapell strax intill portbyggnaden. Samtidigt uppfördes ett bostadstorn för ärkebiskopen, det s.k. Börjes torn.

Portbyggnaden och det till höger därom liggande ärkebiskopens kapell.

På 1560-talet uppförde den dåvarande ägaren, den kungliga kammartjänaren Hans Spiegel den nuvarande huvudbygganden. Slottet erövrades på 1670-talet av danskarna vilka brände det. Ett kopparstick över slottet strax efter denna händelse ger en god bild av hur det sett ut. Fortfarande stod de kraftiga tegelmurarna intakt.

Borgeby slott har sin speciell skånska anknytning genom att konstnären ernst Norlind blev ägare till det 1907 i samband med giftermål med dottern i slottet, Hanna Larsson. Genom främst Hannas stora kulturintresse drogs dåtidens stora kulturella personligheter till parets pampiga medeltidsbostad. Vid deras och sonen Staffans död tillföll slottet enligt testamente en nyskapad stiftelse. I dag är det ett populärt utflyktsmål. I den äldsta byggnaden har också inrättats ett museum med bl.a. ernst Norlinds bevarade konstnärsatelje.

Borgeby efter danskarnas bränning på 1670-talet.